În anul 2007 a început construirea unei noi școli în satul Spria, investitia fiind dată în folosință începand cu anul școlar 2009-2010, elevii din satul Spria beneficiind acum de condiții moderne de învățământ

În anul 2009 a fost dat în folosință după o renovare completă noul Cămin Cultural din Comuna Colonești.

Lucrările de renovare a școlii din Colonești s-au început în anul 2006 și au fost finalizate în anul 2008. Ulterior a fost construit și un grup sanitar modern pentru elevii acestei școli.

În noiembrie 2008 a început construcția unui nou sediu pentru Primăria Colonești, acesta va include sala de ședinte, arhiva, birouri pentru toate compartimentele.

 • Amenajarea Căminului Cultural într-o fostă moară boierească în satul Colonești cu fonduri de la bugetul local

  Amenejerea unui centru de zi pentru Copil și Familie prin fonduri PHARE și de la bugetul local.

  Construirea școlilor Colonești și Spria cu câte 5 Săli de clasă plus, birouri, anexe, grupuri sanitare si surse proprii de apă.

  Construirea școlii cu clasele I-IV Satu Nou cu 4 Săli de clasă plus cancelarie, anexa, grup sanitar, încălzire și rețea proprie de alimentare cu apă.

  Construire în proporție de 70% a Școlii cu clasele I-IV Călini cu 5 Săli de clasă, grupuri sanitare, birouri anexe și încălzire centrală.

  Renovarea sediu Bibliotecă, dispensar, Centru de zi și farmacie.

  Construirea sediului nou al Primăriei Colonești

  Îngrijirea la domiciliu a peste 60 de bătrâni în parteneriat cu Societatea de Crucea Roșie  și Fundația de Sprijin Comunitar

  AmenejareaTârgului săptămânal cu ajutorul Asociatiei româno – franceze Amitie Roumaine

  Amenajarea unui cabinet stomatologic cu dotările necesare

  Accesarea unui proiect micro-grant Unicef care vine în sprijinul familiilor aflate în dificultate

  Construirea a peste 15 surse de apă potabilă în zona cu problemă în ceea ce privește apa potabilă

  Construirea unui monument istoric și o troiță închinate celor peste 250 de eroi locali căzuți în cele două războaie mondiale

  Contribuția cu fonduri la realizarea și dotarea a patru biserici din comună

  Dotarea școlilor

  Balastrarea drumurilor locale

  Dezvoltat rețeaua de iluminat public

  Amenajarea bazei sportive Colonești,  etc.