PROCES VERBAL  29.09.2022 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Colonești, județul Bacău.