Programul operațional sectorial „ Creșterea Competivității Economice ” 2007-2013 „ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de Sevicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău” co-finanțat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU derulează, începând cu data de 03 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvolatrea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău ” cod SMIS 48412, proiect finanțat de Ministerul pentru Societatea Informațională prin fondul European de Dezvolatare Regională – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, DMI 2 „Dezvolatrea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Axa prioritară nr. 3 „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public “. Operațiunea 3.2.1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar”.

Valoare totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței servicilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri pe raza UAT-urilor partenere cu privire la infomațiile din domeniul agricol și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informative) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosința terenurilor agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc :
– Crearea unui sistem electronic de tip e-adimistrație la nivelul Consiliului Județean și a UAT-urilor partenere pentru furnizarea unui numar de 4 servicii electronice interactive noi către cetățeni, mediul de afaceri și administrație publică folosind mijloace moderne IT care să atingă un nivel de sofisticare 5 ;
– Eficientizarea activităților interne ale instituției publice care contribuie la furnizarea respectivelor servicii electronice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic și sistem GIS integrat cu Registrul Agricol la Consiliul Județean pentru UAT partenere ;
– Realizarea inventarului digital (GIS) al terenurilor de pe raza UAT-uriilor pertenere și corelarea lor cu informații din Registrul Agricol și Impozite și taxe,
– Implementarea unei platforme comunicaționale la nivelul UAT-urilor pertenere care să reducă costurile de comunicare între ele partenere fosolind mijloace electronice.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

În ceea ce privește beneficiarii direcți ai investiției , aceștia sunt :
-Consiliul Județean Bacău și un număr de 15 UAT (Cleja, Colonești,Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana , Motoșeni, Nicole Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut , Tamași, Ungureni, Valea Seacă) partenere în proiec care vor avea o evidență unitară a Registrului Agricol, gestionat în format electronic.
-Cetățenii și organizațiile(societăți comerciale, ONG-uri, asociații de producători agricoli și alte entități interesate) care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, pentru care Registrul Agricol în format electronic reprezintă o bază de date pentru satisfacerea unor solicitări precum : eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor pe piață, privind strarea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și alte asemenea.

În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia :
– Autoritățile publice centrale (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul
Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Economiei și Finațelor, Institutul Națioanl de Statistică) , pentru care Registrul Agrico în format electronic reprezintă sursa administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și alte asemenea.

 

Vezi document atașat