Nr. 431 din 13.12.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară