Nr. 397 din 28.12.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară