Nr. 393 din 16.11.2022

 privind acordarea concediului de odihnă persoanelor incadrate in functia de asistent personal, din cadrul Unității Administrativ – Teritoriale a comunei Colonești, județul Bacău