Nr. 392 din 14.11.2022

privind constituirea comisiei centrale, a comisiei de lucru şi a comisiei de casare pentru inventarierea/casarea, activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Unitaţii Administrativ- Teritoriale al comunei Coloneşti, judeţul Bacău