Nr. 358 din 24.10.2022

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară