Nr. 284 din 16.08.2022

privind desemnarea persoanelor în vederea raportării în platforma informatică SALT, denumite în continuare operatori