Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 42 din: 27-Aprilie-2023
HOTĂRÂRE Nr. 42 din 27.04.2023 privind aprobarea investiției "Crearea de capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile la Comuna Colonesti, Judetul Bacau"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 41 din: 27-Aprilie-2023
HOTĂRÂRE Nr. 41 din 27.04.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 5 din 07.01.2016 privind realizarea investiției "Construire și dotare Cămin Cultural în comuna Colonești, județul Bacău"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 40 din: 27-Aprilie-2023
H O T Ă R Â R E Nr.40 din 27.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 39 din: 27-Aprilie-2023
HOTĂRÂRE Nr. 39 din 27.04.2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 38 din: 27-Aprilie-2023

H O T Ă R Â R E Nr. 38 din 27.04.2023 privind aderarea si participarea comunei Colonești, judetul Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 27-Aprilie-2023
H O T Ă R Â R E Nr. 37 din 27.04.2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 36 din: 27-Aprilie-2023
H O T Ă R Â R E Nr. 36 din 27.04.2023 privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău, conform Legii nr.103/2023 privind aprobarea OUG nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.69/2023 referitoare la obiectiile de neconstituționalitate ridicate raportat la aceasta,

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 35 din: 27-Aprilie-2023
H O T Ă R Â R E Nr. 35 din 27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 34 din: 03-Aprilie-2023
HOTĂRÂRE Nr. 34 din 03.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând noua valoare pentru investiția „CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂÎN LOCALITATEA COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 33 din: 03-Aprilie-2023
HOTARARE Nr. 33 din 03.04.2023 privind respingerea modificarii taxei de salubrizare in anul 2023 in comuna Colonesti, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 88
Rezultate 873
1 2 3 88
Go to Top