Statutul unității administrativ – teritoriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotărârile autorității deliberative
Dispozițiile autorității executive
Documente și informații financiare
Alte documente