Această informare este efectuată de: Comuna Colonești, județul Bacău, Str. Smaranda Apostoleanu, nr. 131, nr. de telefon 0234287600 ce intenționează să implementeze proiectul cu titlul „Modernizare târg tradițional zonal Colonești, comuna Colonești, județul Bacău” finanțat prin Programul național pentru dezvoltare rurală. Ca rezultat al acestei măsuri se vor produce următoarele: – Inființarea unei construcții cu funcțiunea de punct veterinar / birou administrativ; – Amenajarea unei zone de comerț (alcătuită din chioșcuri și tarabe); – Zonificarea târgului în funcție de categoriile de comerț: legume-fructe, produse de menaj, echipamente textile și articole de îmbrăcăminte, unelte, materiale de construcții, comerț cu păsări / animale; – Realizarea împrejmuirilor, precum și asigurarea condițiilor optime privind comerțul cu animale. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată: sat Colonești, Str. Smaranda Apostoleanu, nr. 131, Comuna Colonești, județul Bacău, persoana de contact Felea Gheorghe, tel. 0234287600, fax 0234287800 după data de 05.04.2021.


FIȘIERE ATAȘATE