Nr: 97 din: 21 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R ENr. 97 din 28.12.2021privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2022-2023