Nr: 96 din: 21 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R ENr. 96 din 28.12.2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021