Nr: 95 din: 21 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă RÂ R ENr. 95 din 21.12.2021pentru modificarea HCL nr. 60 din 07.10.2021, privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”