Nr: 94 din: 24 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRENr. 94 din 21.12.2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021