Nr: 93 din: 21 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRENr. 93 din 21.12.2021privind aprobarea numărului, criteriilor și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I din anul școlar 2021-2022pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu”, comuna Colonești, județul Bacău