Nr: 92 din: 19 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 92 din 19.12.2022
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2022