Nr: 90 din: 19 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 90 din 19.12.2022
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și adevizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului