Nr: 85 din: 08 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL


H O T Ă R Â R ENr. 85 din 08.12.2021pentru aprobarea Regulamentului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau și a Planului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti, judetul Bacau pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022