Nr: 84 din: 24 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R ENr. 84 din 18.11.2021de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli,care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL