Nr: 83 din: 24 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRENr. 83 din 24.11.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizațireprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești , județul Bacău”