Nr: 83 din: 07 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 83 din 07.12.2022
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2022