Nr: 80 din: 18 Noiembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 80 din 18.11.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020