Nr: 8 din: 22 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău ȋncepând cu data de 01.01.2020, conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice