Nr: 76 din: 24 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 76 din 24.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021