Nr: 72 din: 23 Septembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL