Nr: 72 din: 21 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE Nr. 72 din 21.10.2021 Pentru aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU