Nr: 71 din: 14 Noiembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr.71 din 14.11.2022
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2022