Nr: 70 din: 21 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL


HOTĂRÂRE Nr. 70 din 21.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021