Nr: 70 din: 01 Iulie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea finanţării de Ia bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COLONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU"