Nr: 69 din: 21 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E nr. 69 din 21.10.2021 privind asocierea UAT comuna Colonești, județul Bacău cu Consiliul Județean Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale