Nr: 66 din: 21 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 66 din 21.10.2021privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare