Nr: 66 din: 10 Septembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020