Nr: 65 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 65 din 27.08.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020