Nr: 63 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 63 din 27.08.2020
privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”