Nr: 62 din: 07 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 62 privind modificarea HCL nr. 54/2021 de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat
prin PNDL