Nr: 61 din: 29 Septembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 61 din 29.09.2022
privind aprobarea salarizării d-nei Negruț Ana - Elena avand funcția contractuală de asistent medical comunitar principal in cadrul UAT al comunei Colonesti, județul Bacău