Nr: 6 din: 22 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești , județul Bacău”