Nr: 59 din: 06 Septembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 59 din 06.09.2022
privind aprobarea depunerii proiectului “Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Comuna Colonesti, Judetul Bacau” in cadrul PNRR/Componenta 10-Fondul Local a cheltuielilor legate de proiect și anexelor privind descrierea sumara a investititi si a notei de fundamentare- actualizata