Nr: 58 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 58 din 27.08.2020
privind achiziționarea unei locuințe de tip container destinat protecției copilului
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, familiilor sau a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială