Nr: 57 din: 27 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 57 din 27.08.2020
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului General al UAT