Nr: 57 din: 06 Septembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 57 din 06.09.2022p
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de
parcare gratuită pentru persoanele cu handicap