Nr: 55 din: 23 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 55 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021