Nr: 53 din: 23 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 53 pentru aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizare aobiectivului de investiții
„Modernizare in frastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău”