Nr: 53 din: 23 Iulie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 53 din 23.07.2020
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU