Nr: 51 din: 09 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 51 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021