Nr: 5 din: 18 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”