Nr: 49 din: 13 Iulie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”.