Nr: 47 din: 13 Iulie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Amenajament Pastoral pentru pajiștile din comuna Colonești, județul Bacău